Studijski posjet predstavnika ukrajinske policije i Savjetodavne misije Europske unije u Ukrajini

Dana 14. rujna 2021. godine temeljem zamolbe predstavnika Savjetodavne misiji Europske unije u Ukrajini, koja uz potporu EU projekta ''PRAVO-Police'', podupire reformu vladavine prava u Ukrajini, u službeni studijski posjet Službi za međunarodnu policijsku suradnju Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske došlo je četvero policijskih službenika rukovodne razine ukrajinske policije i dva predstavnika Savjetodavne misiji Europske unije u Ukrajini. 


Jedna od aktivnosti u okviru projekta studijske su posjete s ciljem upoznavanja rada jedinstvenih kontakt točaka u međunarodnoj suradnji tijela za provedbu zakona, a Republika je Hrvatska odabrana za studijski posjet budući da je prepoznata kao model države koja ima funkcionalnu i učinkovitu jedinstvenu kontakt točku te je kao najmlađa država članica EU, kroz schengenske evaluacije u svim područjima, potvrdila da ispunjava sve kriterije za potpunu primjenu schengenske pravne stečevine i spremnost za ulazak u Schengenski prostor.  

U sklopu spomenute aktivnosti, organiziran je i posjet Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, nacionalnoj kontakt točki za automatiziranu razmjenu DNK i daktiloskopskih podataka, temeljem Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke Vijeća 2008/615/PUP (tzv. Prümske odluke). Prezentirane su elektroničke baze forenzičnih podataka koje omogućuju učinkovitu međunarodnu suradnju u borbi protiv kriminaliteta, a time i provedbu pravne stečevine Unije o razmjeni informacija. 

Stranica