Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

U Službi za kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačanje provode se sljedeća ispitivanja i vještačenja:

FORENZIČNA KEMIJA
 • Vještačenje boja
 • Vještačenje stakla
 • Vještačenje tragova lakozapaljivih tekućina
 • Vještačenje eksploziva

FORENZIČNA TOKSIKOLOGIJA
 • Vještačenje zaplijenjene droge
 • Komparativno vještačenje droge
 • Vještačenje pesticida i drugih otrova
 • Vještačenje droge, psihotropnih tvari i lijekova u biološkim uzorcima
 • Vještačenje etanola u biološkim uzorcima
 • Vještačenje karboksihemoglobina u biološkim uzorcima

FORENZIKA DOKUMENATA I RUKOPISA
 • Vještačenje dokumenata
 • Vještačenje rukopisa