Daktiloskopija

Daktiloskopija je jedna od najsigurnijih i najraširenijih metoda utvrđivanja identiteta osoba, na temelju papilarnih linija na prstima, dlanovima i tabanima ljudi. Daktiloskopija je u današnje vrijeme općeprihvaćena znanstvena metoda i znanstvena disciplina kojoj je svrha raspoznavanje ili razlikovanje osoba, identificiranje osoba te znanstveno, odnosno fizičko i pravno dokazivanje identiteta osoba.

Početci daktiloskopije u Hrvatskoj sežu u daleku 1904. godinu, kad je u Zagrebu prvi put obavljeno daktiloskopiranje okrivljenika za krivotvorenje čeških kruna, radilo se o Ambrozu Zlamal koji je daktiloskopiran 13. svibnja 1904. Od 1906. godine daktiloskopija je postala rutinska metoda pa je u Zagrebu osnovana počela raditi prva daktiloskopska zbirka, a ona je do danas sastavni i neizostavni dio Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

U rujnu 1924. godine u Zagrebu je prilikom provođenja očevida na mjestu događaja teške krađe prvi put pronađen i izuzet otisak prsta kao materijalni trag identifikaciju.

Prvi stručnjak za identifikaciju otisaka papilarnih linija s područja Republike Hrvatske bio je Stjepan Kreč koji je 1926. godine završio školovanje za poslove monodaktiloskopije u Beču. Nedugo nakon toga, prvi je put na našem području s pomoću traga papilarnih linija identificiran počinitelj kaznenoga djela teške krađe u trgovačkoj radnji u Zagrebu, Radićeva 1, rumunjski državljanin Geis Heime Lutski. Od 1953. godine osnovna zadaća daktiloskopije i identifikacije u ovom Centru detekcija je spornih tragova papilarnih linija primjenom najsuvremenijih metoda te identifikacija osoba na temelju otisaka papilarnih linija. Kontinuirano radimo na usavršavanju djelatnika i razvoju novih metoda da bi se podizala kvaliteta vještačenja. Svakodnevno razvijamo međunarodnu policijsku suradnju s članicama INTERPOLA i EUROPOL-a.

Kao punopravni član ENFSI-eve grupe za daktiloskopiju, svake godine prisustvujemo radionicama i stručnim simpozijima u sklopu kojih vrlo uspješno rješavamo zadane testove kompetencije. Prema vrstama, razlikujemo poslove detekcije, poslove identifikacije spornih tragova papilarnih linija te poslove identifikacije osoba.

Poslovi detekcije obuhvaćaju: pregled predmeta koji se pronalaze na mjestima događaja kaznenih djela uz primjenu forenzičkog svjetla, odabir odgovarajućih daktiloskopskih metoda detekcije papilarnih linija ovisno o vrstama podloga na kojima je potrebno provesti daktiloskopsku pretragu te provođenje daktiloskopske pretrage, a svemu je tome cilj pronalazak tragova papilarnih linija počinitelja kaznenih djela koji se nakon toga fiksiraju odgovarajućom fotografskom metodom te zapisnikom.

Na tzv. neporoznim (neupijajućim) podlogama kao što su različite vrste metala (npr. vatrenog i hladnog oružja), PVC materijali, predmeti od stakla, materijali od alu-folija, različiti lakirani predmeti od drveta i keramike, primjenjuje se metoda izazivanja papilarnih linija s pomoću cijanoakrilatnih para. Ako je potrebno, postići bolju vizualizaciju ― kontrast papilarnih linija u odnosu na podlogu pronalaska, koriste se i različita sredstava za bojenje pronađenih spornih tragova (daktiloskopski prašci i/ili tekuća bojila kao što su Basic Yellow, Ardrox i dr.).

Prilikom daktiloskopskih pretraga poroznih (upijajućih) podloga, kao kao što su npr. papir, neobrađeno drvo, različite vrste šarenih materijala na bazi papira, novčanice, gipsane ploče i sl., koriste se ninhidrin, DFO, 1,2 IND i thermanin reagensi. U praksi se također često susreću različite vrste samoljepljivih vrpci na čijim se ljepljivim stranama poduzima daktiloskopska pretraga korištenjem metoda za ljepljive površine (Sticky Side, Wet powder ili Gentian Violet i dr.).

Na podlogama koje su kontaminirane tragovima krvi, a najčešće to nastaje u kaznenim djelima povezanim s napadom na život i tijelo (ubojstva, silovanja, razbojništva i sl.), primjenjuje se daktiloskopska pretraga s pomoću Amido Black reagensa. Uz svakodnevni rad vještaci iz područja daktiloskopije i identifikacije sudjeluju prilikom obrade mjesta događaja kaznenoga djela i pronalaženja tragova papilarnih linija na mjestima počinjenja najtežih kaznenih djela, a cilj im je rješavanje tih slučajeva. Također, vještaci provode edukaciju ovlaštenih službenih osoba i istražitelja o pravilima struke i ponašanju na mjestu događaja kaznenoga djela.

Od 2010. godine do danas, u Službi daktiloskopije i identifikacije akreditirano je devet (9) metoda i to osam (8) metoda  iz područja detekcije tragova papilarnih linija  te  jedna  (1) metoda iz područja daktiloskopskog vještačenja.

AKREDITIRANE METODE iz područja detekcije tragova papilarnih linija  su:
  1. „Izazivanje papilarnih linija pomoću cijanoakrilatnih para“
  2. „Izazivanje papilarnih linija pomoću ninhidrin otopine“
  3. „Izazivanje papilarnih linija pomoću DFO otopine“
  4. „Izazivanje papilarnih linija pomoću SPR“
  5. „Izazivanje papilarnih linija pomoću Amido Black otopine“
  6. „Izazivanje papilarnih linija na ljepljivim površinama“
  7. „Izazivanje papilarnih linija pomoću 1.2 IND otopinom“
  8. „Izazivanje papilarnih linija pomoću Termanin otopine“.

AKREDITIRANA METODA  iz područja daktiloskopskog vještačenja je metoda „Daktiloskopsko  vještačenje“.

Poslovi identifikacije papilarnih linija obuhvaćaju: identifikaciju počinitelja na temelju spornih tragova papilarnih linija pronađenih na mjestima kaznenih djela, vještačenje spornih tragova pronađenih na mjestima kaznenih djela s otiscima domaćih osoba kojima je svrha eliminacija osoba koje su svakodnevno u doticaju s navedenim predmetima na kojima su pronađeni sporni tragovi, usporedbu nepoznatih otisaka osoba s poznatim otiscima osoba da bi se pronašle osobe koje koriste tuđe identifikacijske podatke ― lažne identitete, usporedbu otisaka pronađenih nepoznatih mrtvih osoba te utvrđivanje identiteta osoba koje o sebi ne mogu dati identifikacijske podatke.

U prostorijama Centra nalazi se daktiloskopska zbirka koja obuhvaća otiske papilarnih linija osoba (daktiloskopska zbirka otisaka počinitelja i osumnjičenika kaznenih djela) te sporne tragove papilarnih linija s mjesta događaja ili onih koji se dovode u svezu s izvršenjem kaznenih djela.