Anketa

Slika /slike/Anketa1.jpg
           Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ akreditiran je laboratorij sukladno međunarodnoj normi HR EN ISO/IEC 17025:2017 u području „Forenzična ispitivanja i vještačenja“.
 
 
            Kao dio sustava upravljanja kvalitetom, a u cilju ispunjavanja svih zahtjeva HR EN ISO/IEC 17025:2017 međunarodne norme, Centar je razvio i dokumentirao postupak za rješavanje pritužbi, pohvala i prijedloga (OP-CFIIV-5 Pritužbe) koje prima od krajnjeg korisnika usluge. Kako bi nam pomogli u kontinuiranom poboljšavanju kvalitete ispitivanja, koja se provode u Centru, obavještavamo Vas da sve svoje eventualne pritužbe, pohvale i prijedloge u pisanom obliku možete slati na sljedeću adresu:
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA
„IVAN VUČETIĆ“
Ilica 335, 10000 Zagreb
tel: 01/3788-231
fax: 01/3788-051
 
          Nadalje, u svojoj politici kvalitete u Priručniku kvalitete, a sukladno međunarodnoj normi, Centar se s ciljem unapređenja sustava upravljanja kvalitetom te poboljšanjem kvalitete ispitivanja i usluge krajnjem korisniku, obvezao na neprestano poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kroz pribavljanje povratnih obavijesti od svojih krajnjih korisnika.
 
         U tu svrhu Centar je izradio program ocjene zadovoljstva krajnjeg korisnika. Cilj programa je ustanoviti Vaše poglede na kvalitetu ispitivanja i općenito kvalitetu usluge prema Vama, našim krajnjim korisnicima. Stoga Vam se obraćamo s molbom da nam ispunjavanjem upitnika pomognete u poboljšavanju kvalitete naše usluge prema krajnjem korisniku, odnosno Vama.

 
 
S poštovanjem,
 
 
NAČELNICA CENTRA

Andrea Ledić

 

Poveznica na ANKETU