Povijest Centra

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata kriminalističke istrage vodilo je javno tužilaštvo, a ondašnji javni tužilac više je puta inzistirao na tome da je suzbijanje kriminaliteta potrebno postaviti na znanstvene osnove. Vjerovalo se da bi realizacija takvog pristupa dovela do veće učinkovitosti u suzbijanju kriminaliteta te veće objektivnosti i humanosti pri utvrđivanju činjenica. U godišnjim izvještajima ondašnjeg Istražnog odjeljenja Javnog tužilaštva Hrvatske može se vidjeti razrada takvih ideja, no ipak u skromnom opsegu jer još nije bilo jasno kojim bi se metodama i sredstvima to postiglo. Zbog isključivanja javnoga tužilaštva iz neposrednog vođenja istrage te nedostatnog i nerazvijenoga kadra sudaca istražitelja, glavni teret istraživanja (očevida i istrage) prenosi se na Službu unutrašnjih poslova. To je zahtijevalo odgovarajuću reorganizaciju i dodatne napore te službe. Tijekom 1952. godine u ondašnjem Ministarstvu unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske također se spoznalo da se pristup problemu suzbijanja kriminaliteta mora postaviti na znanstvene osnove te je u jesen 1952. donesena odluka o osnivanju Ureda za kriminološka ispitivanja. Osnivanje ureda povjereno je dr. Tomislavu Markoviću (na slici). Zadaća je Ureda bilo stvaranje uvjeta za uvođenje suvremenijih kriminalističkih metoda i ispitivanja fenomena kriminaliteta, a cilj je bio uspješnije suzbijanje kriminaliteta.

Tako je, kao Ured za kriminološka ispitivanja, formalno 1. siječnja 1953. osnovan današnji Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“. U to vrijeme, Ured je bio samostalna jedinica Državnoga sekretarijata za unutrašnje poslove Narodne Republike Hrvatske te prva specijalizirana jedinica za kriminalistička ispitivanja i vještačenja i kriminološka istraživanja u bivšoj Jugoslaviji. Godine 1967. republičkim Zakonom o unutrašnjim poslovima djelomično je izmijenjen status Ureda i on prelazi u Zavod za kriminalistička vještačenja i kriminološka istraživanja. Koncem osamdesetih godina dvadesetoga stoljeća gubi se status Zavoda i on postaje Centar za kriminalistička vještačenja i ispitivanja. Od 2008. godine Centar djeluje pod sadašnjim nazivom Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

Centar nosi naziv Ivana Vučetića, Hrvata koji je 1891. godine u tadašnjoj argentinskoj policiji prvi u svijetu ustanovio sistematiku desetoprstne daktiloskopske zbirke, koja kao opći forenzički pojam u svijetu egzistira pod nazivom "Vucetichissimo".

Svoju moderniju povijest Centar započinje pisati početkom devedesetih godina prošloga stoljeća raspadom bivše države i osamostaljenjem Republike Hrvatske. U tom trenutku vještaci dotadašnjega Centra za kriminalistička vještačenja (CKV, kako ga i danas mnogi zovu), kao najkompetentniji za forenzična istraživanja i vještačenja, bili su angažirani diljem Hrvatske jer je u to vrijeme u ratom zahvaćenoj Hrvatskoj bilo napretek svakodnevnog ratnoga kriminala. Primjerice u muzeju i zbirci vatrenog oružja Centra možete pronaći ostatke granate zrak-zemlja ispaljene iz zrakoplova JNA prilikom raketiranja Banskih dvora 1991. godine Ti eksponati nalaze se upravo u muzeju Centra zbog jednostavnog razloga ― očevid i vještačenje radili su vještaci Centra za kriminalistička vještačenja. U istom muzeju možete pronaći i ostatke helikoptera promatrača Europske zajednice srušenog nedaleko od Novog Marofa; uz stručnu pomoć vještaka Centra dokazano je da je srušen raketom JNA proizvodnje. Centar se iznimno ponosi ovim dijelom svoje povijesti pa ta sjećanja, zapisi i materijalni dokazi zauzimaju posebno mjesto u Centru.
 
 • 01.01.1953. Osniva se Ured za kriminološka ispitivanja sa zadaćom stvaranja uvjeta za uvođenje suvremenijih kriminalističkih metoda i ispitivanja fenomena kriminaliteta sa ciljem njegova uspješnijeg suzbijanja
 • 1959. donesena je Uredba o organizaciji i radu DSUP-a u čijem 47-49. članu je reguliran status Ureda, 1967. Republički (SRH) zakon o unutrašnjim poslovima u članu 16. djelomično mijenja status Ureda i utvrđuje ga kao Zavod za kriminalistička vještačenja i kriminološka istraživanja. Zadaci Zavoda utvrđeni su posebnim pravilnikom objavljenim u "Narodnim novinama" (broj 9/1969). Zavod djeluje kao samostalna radna i samoupravna jedinica. Sjedište Zavoda je u zgradi u Runjaninovoj ulici br. 2, Zagreb
 • 1997. Centar seli u novu zgradu na Kustošiji te mijenja ime u Centar za kriminalistička vještačenja „Ivan Vučetić“
 • 1998. Centar za kriminalistička vještačenja postaje punopravan član Europske mreže forenzičko znanstvenih instituta - ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes)
 • 2008. Centar mijenja ime u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić'
 • 2009. Centar postaje nastavna i znanstvena baza te suradna ustanova Sveučilišta u Splitu
 • 2010. Centar postaje akreditirani laboratorij sukladno međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007
 • 2015. Centar postaje nastavna i znanstvena baza te suradna ustanova Sveučilišta u Zagrebu 
 • 2018. Centar upisan u Popis pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja pri Županijskom sudu u Zagrebu
 • 2019. Dobivena dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2019. Sklopljen sporazum o suradnji s Institutom "Ruđer Bošković"
 • 2021. Centar je akreditiran sukladno zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017