Područje akreditacije

Centar je akreditiran sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 te ima ukupno 59 akreditiranih metoda vještačenja. Od toga 58 metoda u "Fiksnom opsegu" iz područja vještačenja otisaka prstiju, kontaktnih vještačenja, kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, vještačenja rukopisa i dokumenata, balističkih, mehanoskopskih i vještačenja tragova pucanja i jednu (1) metodu iz "Fleksibilnog područja akreditacije" - biološka vještačenja.
Potvrda svih akreditiranih metoda Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić"


Poveznice na akreditirane metode vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“;

Metode vještačenja Službe daktiloskopije i identifikacije;
    - područje detekcije i identifikacije spornih tragova papilarnih linija.

Metode Službe bioloških i kontaktnih vještačenja;
    - područje vještačenja tekstilnih vlakana,
    - područje bioloških vještačenja.

Metode Službe kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja;
    - područje kemijsko-fizikalnih vještačenja,
    - područje vještačenja rukopisa i dokumenata,
    - područje toksikoloških vještačenja.

Metode Službe traseoloških vještačenja;
    - područje balističkih i traseoloških vještačenja,
    - područje mehanoskopskih vještačenja,
    - područje prometnih i tehničkih vještačenja.


FLEKSIBILNO PODRUČJE AKREDITACIJE / FLEXIBLE SCOPE OF ACCREDITATION
 
Oznaka/
Identification
Materijal/Proizvodi
Materials/Products
Tehnika ispitivanja/
Test technique
Vrsta ispitivanja/Svojstvo
Type of test/Property
Metoda ispitivanja/
Test method
A1 Razni materijali biološkog podrijetla

Various biological materials
Kapilarna elektroforeza

Capillary electrophoresis
Detekcija polimorfizama genetskih biljega

Detection of polymorphism of gene loci
Prema popisu metoda opisanih u
radnoj uputi RU-113/1-31.
 https://forenzika.gov.hr

According to the method list in
work instruction RU-113/1-31

https://forenzika.gov.hr