Politika kvalitete

Centar za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ (u daljnjem tekstu Centar) dio je Ministarstva unutarnjih poslova kojemu je temeljni poslovni proces pretvorba materijalnog traga izuzetog s mjesta počinjenja kaznenog djela, u pravno valjani materijalni dokaz. Obzirom na pravnu snagu materijalnog dokaza, te sukladno zahtjevima svojih krajnjih korisnika, Državnog odvjetništva RH, Policije i tijela sudbene vlasti, kao i stranih forenzičnih ustanova temeljem međunarodnih ugovora, definirani strateški cilj ovog Centra je zadržavanje najvišeg ranga pružanja usluga vještačenja, ispitivanja i istraživanja u području forenzike, te zadržavanje prepoznatljivosti ovog Centra kao jednog od najkvalitetnijih u Europi. Na putu ostvarivanja strateškog cilja Centar je razvio sustav upravljanja kvalitetom koji se očituje kroz ovu Politiku kvalitete.

Naš je poslovni uspjeh vezan uz točnost, mjerljivost, ponovljivost, sigurnost, decidiranost i pravovremenost rezultata ispitnog izvještaja („Zapisnik o vještačenju“). Stoga je odlučeno, da je minimalna razina kvalitete Centra ispunjavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025, koja osigurava visoke kriterije kvalitete u provedbi ispitivanja. Temeljem gore iznijetog Centar je obvezan na nabavu usluga, potrepština i kapitalne opreme koja može zadovoljiti standarde norme.

Svjesni smo važnosti zadovoljstva krajnjih korisnika, te kroz direktne savjetodavne kontakte, analizom anketnih ispitivanja krajnjih korisnika, ali i kroz utvrđene postupke obrade pritužbi drugih strana, definiraju se interesi i potrebe korisnika, kao i razina kvalitete usluga Centra. Kroz jasno definiranje ocjene Naloga za vještačenjem preveniraju se eventualni nesporazumi i pritužbe drugih strana vezane uz zatražene usluge.

Izražena politika Centra je povjerljivost i tajnost podataka dobivenih ispitnim analizama, ali i svih podataka dostavljenih od krajnjih korisnika usluga. Ova politika utemeljena je i na zakonskim osnovama koji definiraju rad u tijelima državne uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, poglavito Zakonu o kaznenom postupku koji definira ulogu vještaka. U istim zakonskim osnovama definirani su i temelji politike Centra o izbjegavanju uključivanja djelatnika u djelatnosti koje bi umanjile povjerenje u stručnost i nepristranost Centra.

Kao samostalna ustrojstvena jedinica MUP-a svjesna važnosti upravljanja okolišem, imamo  odgovornosti u zaštiti okoliša i očuvanju radne sredine, na način da poštujemo zakonske odredbe, te stalno skrbimo o mogućim onečišćenjima. Politika zaštite okoliša ugrađena je u elementarne postupke Centra.

Sprječavanje odstupanja od zadane politike kvalitete i ciljeva rješava se preventivnim i popravnim radnjama što pridonosi konstantnom procesu poboljšavanja sustava, a čiji je dio i Upravina ocjena sa svim svojim sastavnicama realizacije ciljeva.

Kvaliteta u djelatnosti Centra nastaje na svakom radnom mjestu njegovih djelatnika. Stoga je opredijeljenost Centra za stalnim obrazovanjem svih djelatnika, pozitivnim poticanjem njihove motivacije, ali i informiranjem korisnika usluga o našim mogućnostima, jamči da su naši ciljevi kvalitete dostižni i da će se racionalno realizirati.

Realizacija naše politike kvalitete jamči se provođenjem sustava kvalitete opisanom u Priručniku kvalitete i pripadajućoj mu dokumentaciji. Unutar istih je definiran sustav upravljanja, u kojem su definirane funkcionalne nadležnosti, te dokumentirana provedba svih postupaka.
Svi djelatnici Centra i vanjski suradnici obvezni su sudjelovati u stalnom poboljšanju kvalitete usluga Centra, kroz kvalitetnu provedbu postupaka u kojima sudjeluju dokazujući svoju visoku stručnost, a rješenja iz Priručnika i priložene mu dokumentacije predstavljaju obvezujuću uputu, koje su se dužni pridržavati.

 
Načelnica Centra:
Andrea Ledić