Projekti


Prijelazni instrument - Instrument za jačanje kapaciteta (Transition facility program): „Napredna biostatistika u rutinskom radu forenzičnog DNA laboratorija“ (CRO STAT)
U suradnji s državom partnerom Republikom Poljskom projekt je proveden u periodu od ožujka do srpnja 2017. Vrijednost projekta je 150.000 EUR.
Ostvarena je svrha projekta - razvoj protokola za implementaciju i korištenje naprednih statističkih programa za interpretaciju DNA rezultata miješanih tragova i pretragu po srodnicima te edukacija forenzičnih DNA stručnjaka s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti forenzično-istraživačkog DNA laboratorija MUP-a za uspješniju borbu protiv kriminaliteta te povećanje suradnje između policije i sudova unutar RH.
 
Prijelazni instrument - Instrument za jačanje kapaciteta (Transition facility program): „Obrada tragova na odjeći i drugim materijalima – od mjesta događaja do nalaza i mišljenja vještaka“ (CRO TRACE)
U suradnji s državom partnerom Republikom Litvom projekt je proveden u periodu od veljače do lipnja 2017. godine. Vrijednost projekta je 220.000 EUR.
Ostvarena je svrha projekta - povećanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za učinkovito suzbijanje kriminala u zemljama Europske unije (EU) kao i međunarodnom okruženju u skladu s povezanim europskim politikama i strategijama.
Između ostalog, rezultat ovog projekta su Standardni operativni postupci (SOP-ovi) za multidisciplinarna vještačenja tragova, ojačani kapaciteti forenzičkih vještaka za multidisciplinarna vještačenja tragova te povećana spremnost kriminalističkih tehničara za sakupljanje tragova na mjestu događaja i pripremu materijala za daljnja multidisciplinarna vještačenja.
 
Prijelazni instrument - Instrument za jačanje kapaciteta (Transition facility program): „Identifikacija žrtava masovnih katastrofa i terorizma“ (CRO DVI)
U suradnji s državom partnerom Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske projekt je proveden u periodu od siječnja 2017. do siječnja 2018. godine. Vrijednost projekta je 600.000,00 eura.
Ostvaren je sveukupni cilj i svrha projekta - osigurati brz i učinkovit odgovor Ministarstva unutarnjih poslova i svih nadležnih institucija u slučaju masovnih katastrofa odnosno unaprijeđena učinkovitost Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ kako bi njegovi djelatnici mogli brzo i učinkovito reagirati u slučaju masovnih katastrofa.
 
IPA 2013 projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za primjenu automatizirane razmjene podataka pribavljenih analizom DNA i daktiloskopskih podataka“ (CRO DNA/DKT)
U suradnji s državom partnerom Republikom Litvom projekt je proveden u periodu od rujna 2017. godine do studenog 2018. godine. Ukupna vrijednost twinning komponente i nabavne komponente projekta je 1.200.000 EUR.
Ostvaren je cilj projekta te su implementirane Prümske odluke u Republici Hrvatskoj za područje automatizirane razmjene DNA. Republika Hrvatska postala je operativna u području automatizirane razmjene DNA podataka s 10 država članica Europske Unije (LT, PL, NL, PT, SI, SK, AT, DK, FR, CZ).
Dio projekta nabava je uređaja i opreme za automatizaciju forenzične DNA analize u vrijednosti 510.000 EUR koja je realizirana u 2017. godini, te razvoj protokola za automatizaciju poslovnih procesa.
 
IPA 2013 Multi-Beneficiary Programme Fight Against Organised Crime: International Cooperation In Criminal Justice
Predstavnici Centra sudjeluju u provedbi projekta kao junior partner s MUP-om Italije i Francuske. Zemlje korisnice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija. Projekt je završen u studenom 2017. godine.
Svrha projekta je unaprijediti međunarodnu stratešku i operativnu suradnju među korisnicima, kao i između korisnika, država članica EU i organizacija koje provode zakone EU / regionalne / međunarodne organizacije, kroz potporu međunarodnim istragama i progonima, poticanje osigurane razmjene informacija i inteligencija, korištenje suvremene komunikacijske tehnologije i mehanizama zaštite podataka usklađenih sa standardima EU. Komponenta projekta za koju je bila odgovorna hrvatska strana odnosila se na jačanje kapaciteta međunarodne policijske suradnje u zemljama korisnicama s posebnim naglaskom na međunarodnu razmjenu podataka iz nacionalnih baza te dodatno standardizaciju rada odnosno akreditaciju pružatelja forenzičkih usluga u zemljama korisnicama.
 
Twinning projekt IPA 2012 „Podrška u području kaznenog progona u Bosni i Hercegovini“
MUP RH je sudjelovao u provedbi projekta kao junior partner s MUP-om Republike Austrije i Republike Slovenije.
Projekt je završen u lipnju 2018. godine.
Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta tijela za provedbu zakona Bosne i Hercegovine te priprema za početak procesa pregovora s EU i usklađivanje s pravno stečevinom u poglavlju pregovora 24 „Pravda, sloboda i sigurnost“. Predstavnici Centra, pored drugih predstavnika MUP RH, sudjelovali su u provedbi projekta u aktivnostima vezanim uz jačanje kapaciteta međunarodnu policijske suradnju unutar Bosne I Hercegovine te utvrđivanja preduvjeta za predstojeću implementaciju Prümskih odluka u Bosni I Hercegovini.
 
„Jačanje kapaciteta forenzične obrade mjesta događaja u istraživanju kemijskih, bioloških, radioaktivnih i nuklearnih (CBRN) incidenata u području jugoistočne i istočne Europe-P57“
Opći cilj projekta je jačanje postojećih tradicionalnih forenzičnih kapaciteta u istraživanju  CBRN incidenata, razvijanje sustava obuke forenzičnog istraživanja u CBRN slučajevima te daljnje razvijanje mreže forenzičnih institucija i eksperata zemalja korisnica projekta.
Svrha projekta je jačanje forenzičnih kapaciteta za obradu mjesta događaja CBRN incidenata kroz obuku osoblja, razmjenu iskustava i informacija te kroz stvaranje regionalne mreže forenzičnih eksperata.
Provedba projekta je od 2017. do 2020. godine sa partnerima iz Belgije, Nizozemske i Slovačke, a zemlje korisnice projekta su Albanija, Armenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Makedonija, Moldavija, Srbija i Ukrajina