Kontakt

Centar za forenzična ispitivanja,
istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić"

Ilica 335
10000 Zagreb

E-mailcentar.ivan.vucetic@mup.hr
Tel:       +385 1 3788-231
Fax:      +385 1 3788-051