Kontakt

Centar za forenzična ispitivanja,
istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić"

Ilica 335
10000 Zagreb

Tel: +385 1 3788-231
Fax: +385 1 3788-051