O nama

  • Slika slike/2019//ustroj1-01.jpg
  • Slika
FOTO: Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”

Centar za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ je samostalna ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojemu je temeljni poslovni proces pretvorba materijalnog traga izuzetog s mjesta počinjenja kaznenog djela u pravovaljani materijalni dokaz. Centar je jedinstvena forenzična ustanova u Republici Hrvatskoj koja obavlja vještačenja u gotovo svim kaznenim djelima na području RH. Tijekom nepunih sedam desetljeća svog postojanja i rada, Centar je izrastao u suvremenu instituciju koja danas stoji rame uz rame s europskim i svjetskim forenzičnim institutima.

U svom svakodnevnom radu koristimo suvremenu tehnologiju i veliki broj različitih metoda za forenzičnu obradu materijalnoga traga i njegovo pretvaranje u materijalni dokaz. U njemu su obuhvaćena gotovo sva područja vještačenja i ispitivanja u forenzici: daktiloskopska vještačenja otisaka papilarnih linija, biološka vještačenja (DNK), vještačenja kontaktnih tragova tekstilnih vlakana, vještačenja droga, toksikološka vještačenja (droga i alkohol u krvi i mokraći), kemijsko-fizikalna vještačenja, vještačenja boja, stakla, gume, vještačenja dokumenata i rukopisa, vještačenja kratkog i dugog vatrenog oružja, vještačenja mehaničkih tragova provale i provalničkih alata, kemijske i fizikalne metode za utvrđivanje tragova pucanja (SEM/EDX), prometna vještačenja, strojarsko-tehnološka vještačenja i dr.

Centar je nositelj nacionalne Zbirke podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom (DNK profila) - CODIS (Combined DNA Index System) te nacionalne zbirke otisaka papilarnih linija – AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Također, Centar je nositelj Zbirke zrna i čahura streljiva iz neriješenih kaznenih djela na području Republike Hrvatske. Zbirka je nedavno digitalizirana i optimizirana za elektronsko pretraživanje prema karakteristikama mehaničkih tragova koje ostavlja oružje na streljivu uz pomoć automatskih balističkih sustava za identifikaciju (IBIS i Condor).

Od 1998. godine postajemo punopravan član ENFSI-a (eng. European Network of Forensic Science Institutes) – krovne organizacije nacionalnih forenzičnih instituta Europe, koja okuplja ukupno 73 članica iz 39 europskih zemalja, a prepoznata je kao eminentna institucija za forenzične znanosti koja osigurava kvalitetu, razvoj i provedbu forenzičkih znanosti.
Centar prepoznaje odgovornost pri pružanju kvalitetne usluge. U tu je svrhu, razvijen i dokumentiran sustav upravljanja kvalitetom kako bi što bolje zadovoljio potrebe krajnjeg korisnika i kako bi unaprijedio sam sustav upravljanja kvalitetom svoje usluge. Sustav kvalitete je u skladu s međunarodnim standardom HRN EN ISO/IEC 17025 i ILAC Vodičem za forenzičke laboratorije ILAC-G19.

Na području znanstveno-istraživačkog rada Centar se može pohvaliti s većim brojem objavljenih znanstvenih i stručnih radova, doktorskih disertacija te magistarskih radova iz područja biomedicine i zdravstva te tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti. U Centru ima više magistara i doktora znanosti od kojih su neki imenovani u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Ističemo činjenicu da je većina znanstvenika stasalo u relativno kratkom razdoblju.


Načelnica Centra:
Andrea Ledić

Pomoćnici:
dr.sc. Maja Jelena Čop
Dražen Mayka

Službe:
Služba daktiloskopije i identifikacije
Voditeljica: Ivanka Mavrek

Služba bioloških i kontaktnih vješačenja
Voditeljica: Adela Makar

Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja


Služba traseoloških vještačenja
Voditelj: Berislav Barišić-Jaman

Služba za osiguranje sljedivosti materijala vještačenja
Voditeljica: Nevenka Škavić

Služba za digitalnu forenziku