Sustav upravljanja kvalitetom

Slika /slike/2022/CENTAR/AZTESTIC.jpg
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" akreditiran je sukladno međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Sustav upravljanja kvalitetom i dobivanje statusa akreditiranog laboratorija uključuje je ispunjavanje svih zahtjeva Norme ISO 17025. Izrada i primjena kompletne dokumentacije sustava upravljanja, izrada i primjena pisanih procedura za provedbu metoda vještačenja, validacija metoda vještačenja, umjeravanje i redoviti nadzor ispravnosti svih instrumenata, provedba i provjera osposobljenosti djelatnika, provedba unutarnjih neovisnih ocjena, upravljanje nesukladnim radom, sudjelovanje u međunarodnim ispitivanjima sposobnosti, samo su neki od zahtjeva koje Centar provodi kako bi razinu kvalitete svojih ispitivanja i vještačenja održao na najvišem nivou.