14. konferencija vještaka za rukopise održana je od 21. do 23.09.2022. godine u Zagrebu u organizaciji Europskog udruženja forenzičnih instituta, radne grupe za rukopise (ENFSI/ENFHEX) te u suorganizaciji Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“.

 • Slika \slike\2022\9\ENFSI\DSC_3930.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Na konferenciji je sudjelovalo sedamdesetak stručnjaka i znanstvenika iz područja vještačenja rukopisa iz Europe i svijeta (SAD, Kanada, Australija, Malezija i dr.). 

FOTO: Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić"

Održana su brojna predavanja i radionice na temu analize rukopisa i potpisa iz svakodnevnih slučajeva iz prakse vještaka te ispitivanja digitalno zabilježenih potpisa/biometrijskih potpisa, kao suvremenijeg oblika potpisivanja. Jedan od predavača bio je i američki znanstvenik svjetskog glasa, prof.dr.sc. Linton Mohammed, autor brojnih znanstvenih radova i knjiga iz područja vještačenja rukopisa i potpisa.   
 
Posebno interesantnim pokazala su se predavanja i radionice vezane uz identifikaciju skriptora imitiranih i iskrivljavanih potpisa, koje potvrđuju zahtjevnost ovog dijela forenzike. Sve su učestalije implementacije novih tehnologija koje uključuju korištenje robota za pisanje, odnosno strojno simuliranje rukopisa („robotic writing technology“), a za koje je istraživanje pokazalo kako ipak ne može u potpunosti zamijeniti ljudsku ruku budući ne može simulirati stvarne rukopisne značajke neophodne za provedbu identifikacije skriptora.
Prikazana je i studija istovremene usporedbe potpisa kao izvornika na papiru i u digitalnom obliku, kojom se nastoji potvrditi mogućnost utvrđivanja pojedinih rukopisnih elemenata u oba predloška, posebno ritma i dinamike pisanja. Digitalno zabilježeni potpisi/biometrijski potpisi kao dio novih tehnologija  prisutni su već duže vrijeme, no u stvarnom radu vještaka trenutno predstavljaju iznimno mali broj predmeta vještačenja. Zbog toga se znanstvenici danas bave razvojem novijih softverskih alata kako bi se omogućila što sigurnija identifikacija.
 
Vještaci za rukopise ovoga Centra sudjelovali su s poster prezentacijom naslova  „Make my job easier-sign form me“, koji je privukao pažnju većeg broja sudionika. Riječ je o predmetu iz prakse vještaka kojim se potvrđuje koliko je za provedbu kvalitetne analize i sigurne identifikacije važno raspolagati pažljivo odabranim materijalom vještačenja, a pogotovo nedvojbeno nespornim potpisima iz odgovarajućeg vremena. U predmetnom su vještačeni sporni potpisi odvjetnika na raznoj dokumentaciji, za koje je navedeni tvrdio da ih je upravo on ispisao, premda je postojala dvojba da ih je ispisao vježbenik (bez prava potpisa). Kako bi prikrio vlastitu odgovornost, odvjetnik je prilikom izuzimanja nespornog materijala (po diktatu) djelomično iskrivljavao vlastite potpise. Usporedbom s relevantnijim nespornim potpisima odvjetnika, ispisanim van procesa, utvrđeno je da sporni potpisi nisu njegovi autentični potpisi. Istovremeno, usporedbom spornih i nespornih potpisa vježbenika potvrđena je prvobitna pretpostavka da ih je upravo on ispisao i to svojim prirodnim grafijskim izrazom.
 
Tijekom konferencije održana je izložba prateće opreme pri čemu je tvrtka „Fosteer+Freeman“ prikazala uređaj za video-spektralnu analizu koji se koristi za potrebe vještačenja rukopisa i dokumenata, dok su tvrtke „Namirial“ i „Wacom“ predstavile digitalne potpisne pločice i pripadajući software.
 
Tijekom konferencije za stalne i pridružene članove ENFSI-ENFHEX radne grupe, održan je i radni sastanak na kojem je se raspravljalo o testovima kompetencije, financijskim okvirima ENFSI ENFHEX radne grupe, potencijalnim međuinstitucionalnim suradnjama te tekućim projektima. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, sudjeluje kao partner u ENFSI projektu  CERTAIN-FORS „Competency, Education, Research, Testing, Accreditation, and Innovation in Forensic Science“ čije se financiranje provodi kroz EU fondove iz programa ISF Police, Direct Award Grants 2020.


 

Stranica