2nd International Caparica Conference in Translational Forensics 2019

  • Slika \slike\2019\Caparica portugal 1911.2019. god\3.jpg
  • Slika
  • Slika

Dr.sc. Marina Korolija, samostalna vještakinja za biološka vještačenja, održala je 19. studenog 2019. godine pozvano predavanje pod nazivom „Complete mitochondrial genomes from targeted, deep sequencing perspective“.

Na međunarodnom skupu  „2nd International Caparica Conference in Translational Forensics 2019“ održanom u mjestu Caparica, nedaleko Lisabona u Portugalu sudjelovalo je 130 forenzičnih stručnjaka iz raznih područja vještačenja iz 33 zemlje, a detalji o organizatoru, znanstvenom odboru, sudionicima i programu dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.forensics2019.com/.

Glavna tema i misija navedenog skupa, koji će se održavati svake dvije godine, jest brža i efikasnija translacija novih spoznaja, otkrića i tehnologija iz svih područja temeljnih i aplikativnih znanosti u rutinski forenzični rad.

Nedostatak interdisciplinarnog pristupa u rješavanju kaznenih djela te tradicionalno slabo financiranje forenzičnih znanosti, posebice u implementacijskom segmentu, prepoznati su kao glavne zapreke u ostvarenju punog potencijala forenzične istrage.

Na konferenciji su sudjelovali ugledni predavači iz forenzičnih i znanstvenih ustanova, kao i sa sveučilišta diljem svijeta, a posebice je bilo korisno razmijeniti iskustva s vodećim znanstvenicima iz područja masivnog paralelnog sekvenciranja forezičnih biljega (prof. Niels Morling, University of Copenhagen) i molekularne karakterizacije otisaka prstiju u forenzične svrhe (prof. Simona Francese, Sheffield Hallam University).

Sažetak predavanja prezentiranog na skupu u koautorstvu djelatnika Centra: dr.sc. Marine Korolije, Viktorije Sukser, mag.biol.mol., Sare Rožić, mag.biol.mol. te dr.sc. Lucije Barbarić, bit će publiciran u časopisu „Journal of Integrated – OMICS“ indeksiranom u bazi Scopus.

Stranica