Edukacija inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja

  • Slika \slike\2019\Edukacija inspektora zaštite od požara\IMG_0408.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Provedena je edukacija inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja u kojoj su kao predavači sudjelovali djelatnici Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Davor Petrlić, Ferdo Barbarić, Nenad Papić i Renato Pačelat.

U edukacijama inspektora Sektora za inspekcijske poslove, koja su održane u Regionalnom nastavnom centru civilne zaštite u Zagrebu, Ksaverska cesta 107, sudjelovalo je dvije grupe po 40-ak inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja.

Edukacija na temu vrste, označavanje i onesposobljavanje vatrenog oružja održana je 22. i 25.10.2019. godine, a u provedbi iste sudjelovao je kao predavač tehničar Centra Davor Petrlić sa predavanjima naslova „Pozicije-mjesta označavanja na bitnim dijelovima oružja” i „Način onesposobljavanja vatrenog oružja, dijelovi oružja koji se onesposobljavaju“.

Edukacija na temu utvrđivanje uzroka požara i eksplozija i provođenje očevida održana je 05. i 08.11.2019. godine, a u provedbi iste sudjelovali su kao predavači vještaci Centra Ferdo Barbarić sa predavanjem „Plinske eksplozije“, Nenad Papić sa predavanjem „Utvrđivanje uzroka požara u objektima i postrojenjima“ i Renato Pačelat sa predavanjem „Požari i eksplozije, provođenje očevida“.
 

Stranica