Kick-off sastanak projekta CERTAIN-FORS

  • Slika \slike\2022\1\Posnetek zaslona (9)a.jpg
  • Slika

Dana 03. veljače 2022. održao se on-line Kick-off sastanak projekta „Competency, Education, Research, Testing, Accreditation, and Innovation in Forensic Science“ ISFP-2020-AG-IBA-ENFSI.

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ je, uz druge ustanove, partner Nacionalnom forenzičnom laboratoriju iz Ljubljane, Slovenija, koji je koordinator projekta. Vrijednost projekta je 70.365,00 eura i financiranje se provodi kroz EU fondove iz programa ISF Police, Direct Award Grants 2020, u organizaciji ENFSI-a.

Cilj projekta je procijeniti kompetentnost vještaka koji vještače rukopise, utvrditi slabosti u njihovoj radnoj praksi te razviti optimizirane programe treninga, koji bi uključivali vježbe, seminare i predavanja.

Sudionici kick-off sastanka bili su između ostalih  supervizor Dorian Kerzan iz slovenskog Nacionalnog forenzičnog laboratorija, predsjednik grupe za rukopise ENFHEX - ENFSI Tomasz Dziedic, zatim Nicole Crown Buri, Barbora Geistova Čakovska, Raymond Marquise, Carina Fernandes, Maria Joao Branco, Nikolaos Kalantzis, Kroistofer Spjuth, Jonathan Morris, Jan Zimmer i ispred našeg centra načelnica Andrea Ledić.
 
Na kick-off sastanku su ukratko predstavljeni glavni ciljevi projekta, plan rada za dvije godine i svi radni paketi (WP). Detaljno su raspravljeni WP1 i WP2 te i radni plan za prvu godinu kako bi se odredio rok za pripremu materijala koji će se koristiti u daljnjim edukacijama i istraživanjima, a kako je planirano u prijedlogu projekta.
 


Stranica