Posjeta Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine

  • Slika /slike/dsc_8817.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Dana 26. i 27. veljače 2019. godine načelnik Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine Mladen Milosavljević posjetio je sa svojim najbližim suradnicima voditeljem Odsjeka za dokumente, rukopise, fono, foto i video zapise, mobilnu i kompjutersku tehnologiju Muhidinom Rašidovićem, voditeljicom Odsjeka DNA istraživanja i vještačenja Elmirom Karahasanović i voditeljem Odsjeka za balistička i mehanoskopska istraživanja i vještačenja Brunom Franjićem, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, gdje im je dobrodošlicu zaželjela načelnica Centra Andrea Ledić sa svojim suradnicima.
Uz informativni obilazak Centra i upoznavanje sa radom i postupcima vještačenja, naglasak je dan na proces implementacije norme ISO IEC 17025 u forenzičke laboratorije, nabavu nove opreme za vještačenje i stručno usavršavanje korištenjem dostupnih EU fondova. Također se razgovaralo o budućoj suradnju dvaju Centara.

Stranica