Sudjelovanje Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ na Stručnom skupu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

  • Slika \slike\2019\Skup DORH-a\0.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Od 10. do 12. studenog 2019. godine u Poreču se održavao Stručni skup Državnog odvjetništva Republike Hrvatske namijenjen državnoodvjetničkim dužnosnicima iz kaznenih odjela.

Predmet razmatranja i izlaganja ovogodišnjeg skupa bile su razne teme iz nadležnosti kaznenih odjela državnih odvjetništva. Tijekom prvog dana razmatrane su prakse i podijeljena su iskustva na temu zakonitosti u pribavljanju dokaza, primjeni Zakona o sudovima za mladež i Zakona o kaznenom postupku, primjeni pravila „ne bis in idem“ te europskim uhidbenim nalozima i ustupima progona.
Drugog dana održana su gostujuća predavanja stručnjaka iz institucija čije je postupanje u svezi s radom državnih odvjetništva.
 
Glavni državni inspektor dr.sc. Andrija Mikulić održao je predavanje na temu „Kako otkriti i prikupiti dokaze za kazneno djelo protiv okoliša“ te je posebno istaknuo značaj međuresornog surađivanja.

Načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Andrea Ledić održala je predavanje na temu „Mogućnosti vještačenja u kaznenim postupcima“ u kojem je državnoovjetničkim dužnosnicima prezentirala rad Centra, sve metode koje se koriste za provedbu vještačenja kako u kaznenim, tako i građanskim i prekršajnim postupcima te značaj i korist akreditacije kod pružatelja forenzičkih usluga. Istaknula je da je naš Centar kao samostalna ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, jedan od najdugovječnijih forenzičkih centara u Europi i šire. PO svojim kadrovskim i tehničkim kapacitetima stoji uz bok svim eminentnim svjetskim forenzičkim centrima, a pokazatelj istog je i prihvaćanje radova djelatnika Centra na svim važnijim konferencijama među kojima su i konferencije Europske mreže forenzičko znanstvenih instituta te Američke akademije forenzičkih znanosti.   Dotaknula se vrlo dobre dugogodišnje suradnje Centra i DORH-a te iznijela pohvale i prigovore, kao i prijedloge za napredak.

Antun Đuranec  iz tvrtke INsig2 u svojem je predavanju obradio vrlo aktualnu temu „Blockchain i kriptovalute“, dok se pomoćnica ministra pravosuđa RH Jasna Špero u svojem izlaganju osvrnula na zatvorski sustav i probaciju s posebnim naglaskom na elektronički nadzor.

V.d. Općinskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici Tina Grgek Ivanjek održala je zanimljivo predavanje na temu „Imovinska korist i kriptovalute- sadašnjost i budućnost“, dok je zadnje predavanje održala viša sudska savjetnica na Ustavnom sudu RH Elica Grdinić na temu „Novija praksa Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske u kaznenim predmetima“.
    
 „Svijest o tome da državnoodvjetnički dužnosnici obnašaju javnu funkciju mora pratiti naše postupanje u konkretnom spisu. Mi moramo biti svjesni svoje društvene uloge te socijalno i društveno osjetljivi, ali nikad na štetu postupanja u skladu s Ustavom, zakonima i pravilima struke“, istaknuo je Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dražen Jelenić u zaključcima na kraju  drugog dana Stručnog skupa DORH-a čime je i završen skup namijenjen državnoodvjetničkim dužnosnicima iz kaznenih odjela.

Stranica