Sudjelovanje načelnice Centra „Ivan Vučetić“ na Stručnom skupu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH)

  • Slika \slike\2021\10\SKUP DO\2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Od 24. do 26. listopada 2021. godine u Osijeku se održavao Stručni skup Državnog odvjetništva Republike Hrvatske namijenjen državnoodvjetničkim dužnosnicima iz kaznenih odjela.
 

Predmet razmatranja i izlaganja ovogodišnjeg skupa bile su razne teme iz nadležnosti kaznenih odjela državnih odvjetništva, a na skupu su uz državnoodvjetničke dužnosnike kao gosti predavači sudjelovali izv.prof.dr.sc. Ante Novkomet sa Pravnog fakulteta iz Osijeka te Andrea Ledić, načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ (CFIIV).

Skup je pozdravnim riječima otvorila Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj Šipek i voditelj Kaznenog odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske Darko Klier. Tijekom prvog dana razmatrane su prakse i podijeljena su iskustva na temu postupanja u predmetima iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja, odbačaja kaznene prijave te je održano gostujuće predavanje izv. prof.dr.sc. Novkometa vezano uz globalne izazove i europske odgovore pri primjeni umjetne inteligencije u kaznenom postupku.

Drugog dana održana su predavanja vezana uz aktualne izazove međunarodne pravne pomoći-pravosudne suradnje i upravljanje ljudskim potencijalima te je Goran Oparnica iz tvrtke Insig2 održao predavanje na temu kao vrednovati softver kroz javnu nabavu.

Načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ Andrea Ledić održala je predavanje naslova „Osvrt na suradnju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić” za razdoblje 2019.-2021. godine” u kojem je državnoovjetničkim dužnosnicima prezentirala općenito rad Centra uz poseban osvrt na nove metode koje su implementirane u svakodnevni rad u protekle dvije godine, a koje se prvenstveno odnose na biometrijsku identifikaciju lica te identifikaciju osoba mt-DNA metodom iz dostavljenih bioloških tragova humanog porijekla (krv, bukalna sluznica).

Također je istaknula značaj i korist akreditacije kod pružatelja forenzičkih usluga uz napomenu da je Vlada RH donijela Uredbu o preuzimanju Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP od 30.11.2009. o akreditaciji pružatelja forenzičnih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti, obzirom na činjenicu da je akreditacija pružatelja forenzičnih usluga važan korak prema sigurnijoj i učinkovitoj razmjeni forenzičnih informacija. Dotaknula se i vrlo dobre dugogodišnje suradnje Centra i DORH-a. Na samom kraju izlaganja iznijela je pohvale i prigovore, kao i prijedloge za daljnji napredak u suradnji DORH-a i CFIIV-a.

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek ocijenila je predavanje koje je održala načelnica Ledić izrazito korisnim te je ujedno predložila da se za Pravosudnu akademiju odredi predavanje čiji bi nositelji bili djelatnici Centra, a koji bi po njezinom mišljenju bili od iznimne važnosti kako za državne odvjetnike tako i za suce.   

Na samom kraju voditelj Kaznenog odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske Darko Klier naložio je da se predavanje načelnice Ledić stavi u bazu znanja DORH-a te je zadužio sve prisutne državne odvjetnike da isto proslijede svim svojim zamjenicima i to kako zamjenicima državnih odvjetnika, tako i zamjenicima županijskih te općinskih državnih odvjetnika.
 

 

Stranica