Služba daktiloskopije i identifikacije

Slika /slike/2022/DKT/DKT_WEB.jpg
FOTO: Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”

U Službi daktiloskopije i identifikacije provode se slijedeća ispitivanja i vještačenja:
  1. DETEKCIJA I DAKTILOSKOPSKO VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA (DKT pretraga i DKT vještačenje tragova papilarnih linija)
DKT pretraga podrazumijeva uočavanje i izazivanje tragova papilarnih linija na poroznim i neporoznim podlogama upotrebom: optičkih, kemijskih i fizikalnih metoda  na predmetima izuzetima sa mjesta ili u s vezi s mjestom počinjenja kaznenog djela.
DKT vještačenje podrazumijeva pregled i ocjenu upotrebljivosti  tragova papilarnih linija  te  usporedbu tragova papilarnih linija sa dostavljenim otiscima papilarnih linija domaćih i osumnjičenih osoba. Nakon izvršenog DKT vještačenja, svi neidentificirani tragovi papilarnih linija se provjeravaju ABIS-om.  ABIS je automatizirani sustav za biometrijsku identifikaciju (Automated Biometric Identification System). ABIS provjera  podrazumijeva usporedbu digitaliziranih tragova papilarnih linija sa digitaliziranim otiscima papilarnih linija osumnjičenih osoba iz Zbirke papilarnih linija te usporedbu tragova papilarnih linija sa neidentificiranim tragovima papilarnih linija iz Zbirke papilarnih linija.
  1. IDENTIFIKACIJA OSOBA
Daktiloskopsko vještačenje otisaka papilarnih linija – identifikacija osoba podrazumijeva poslove utvrđivanje identiteta osoba te ostataka mrtvog tijela  na osnovu otisaka papilarnih linija. U sklopu DKT vještačenja otisaka papilarnih linija vrše se i DKT provjere te vještačenja dostavljenih otisaka osoba kroz Zbirku papilarnih  tj. digitaliziranih  otisaka osumnjičenih osoba i digitaliziranih neidentificiranih tragova papilarnih linija pomoću ABIS-a.  
U području „DKT vještačenje“ otisaka provode se i provjere te  utvrđivanje identiteta osoba na osnovu dostavljenih otisaka papilarnih linija putem Interpol-a, Europol-a i dr..
  1. ZBIRKA PAPILARNIH LINIJA
Osim poslova detekcije tragova papilarnih linija i daktiloskopskog vještačenja te identifikacije, u Službi daktiloskopije i identifikacije se provode poslovi: obrade, unosa i vođenja Zbirke papilarnih linija osumnjičenih i osuđenih osoba – Zbirka otisaka papilarnih linija i signaletičkih fotografija.  Sastavni dio Zbirke papilarnih linija je i Zbirka neidentificiranih i identificiranih tragova papilarnih linija. Zbirka papilarnih linija i signaletičkih fotografija vodi se u kartoteci i u digitalnom obliku u ABIS-u.
  1. BIOMETRIJSKA IDENTIFIKACIJA LICA 
Novo uvedena metoda identifikacije osoba koja se provodi u Službi daktiloskopije i identifikacije, a sama metoda podrazumijeva konkretnu usporedbu spornih i nespornih fotografija prikaza lica.