Služba za osiguranje sljedivosti materijala vještačenja

  • Slika /slike/službe/DSC_5628.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
FOTO: Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”

Službu za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja čine dvije različite cjeline – Interna pisarnica i Laboratorij za kriminalističku fotografiju.

U Internoj se pisarnici provodi zaprimanje i urudžbiranje pismena te materijala vještačenja pristiglih u Centar, nakon čega se oni distribuiraju unutar Centra, ovisno o područjima vještačenja.

Jednako tako, pismena sačinjena u Centru zajedno s pripadajućim materijalom vještačenja dostavljaju se Internoj pisarnici radi otpreme, dok se primjerci Zapisnika o vještačenju i dodatnih pismena pohranjuje u Arhivi Centra.

U cilju osuvremenjivanja poslovnih procesa, nabavljen je protočni skener visokih performansi za digitalizaciju gradiva te je otpočet postupak digitalizacije predmeta vještačenja i ostalih pismena Centra.

U Laboratoriju za forenzičnu fotografiju provodi se fotografska obrada predmeta vještačenja za potrebe Centra i Policijskih uprava, te fotografska obrada otisaka papilarnih linija za potrebe daktiloskopskih vještačenja.