Služba za osiguranje sljedivosti materijala vještačenja

  • Slika /slike/službe/DSC_5628.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Službu za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja čine dvije različite cjeline – Interna pisarnica i Laboratorij za kriminalističku fotografiju.

U Internoj se pisarnici provodi zaprimanje i urudžbiranje pismena te materijala vještačenja pristiglih u Centar, nakon čega se oni distribuiraju unutar Centra, ovisno o područjima vještačenja.

Jednako tako, pismena sačinjena u Centru zajedno s pripadajućim materijalom vještačenja dostavljaju se Internoj pisarnici radi otpreme, dok se primjerci Zapisnika o vještačenju i dodatnih pismena pohranjuje u Arhivi Centra.

U cilju osuvremenjivanja poslovnih procesa, nabavljen je protočni skener visokih performansi za digitalizaciju gradiva te je otpočet postupak digitalizacije predmeta vještačenja i ostalih pismena Centra.

U Laboratoriju za forenzičnu fotografiju provodi se fotografska obrada predmeta vještačenja za potrebe Centra te fotografska obrada otisaka papilarnih linija za potrebe daktiloskopskih vještačenja.

Osim toga, Laboratorij pruža usluge izrade fotografija za pojedine policijske uprave, a prema potrebi i fotografske usluge za ostale ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova.