Iznimna dostignuća zajedničke suradnje Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” i Instituta “Ruđer Bošković”, na području forenzične analize spornih dokumenata

  • Slika \slike\2021\12\5.jpg
  • Slika
  • Slika

Načelnica Centra Andrea Ledić i samostalna vještakinja za rukopise i dokumente, Andrijana Filko u suradnji s eksperimentalnim fizičarima  iz Laboratorija za interakcije ionskih snopova, Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković (IRB) dr.sc. Ivom Bogdanović Radović i doktorandom Markom Barcem, od 2018 godine rade na istraživanjima potencijalnih metoda za utvrđivanje redoslijeda poteza u forenzičkim analizama spornih dokumenata. Riječ je o metodama čija je primjena moguća u slučajevima kada standardne forenzičke metode ne daju pouzdane rezultate. O iznimno velikom potencijalu ispitivanih metoda govori i činjenica kako je rezultate istraživanja objavio ugledni znanstveni časopis Forensic Science International (FSI), dok će rezultati biti i usmeno prezentirani tijekom 2022. godine na Američkoj akademiji za forenzične znanosti (AAFS) te na Europskoj akademiji za forenzične znanosti (EAFS).

Aktivna suradnja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” s Institutom “Ruđer Bošković” započela je u travnju 2019. godine, potpisivanjem Sporazuma o suradnji između dvije institucije koji je ispred IRB-a potpisao ravnatelj dr.sc. David Smith, a ispred Ministarstva unutarnjih poslova potpredsjednik vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović.

Suradnja s Laboratorijem za interakcije ionskih snopova, Zavoda za eksperimentalnu fiziku IRB-a na razvijanju metoda za analizu ukriženih poteza, odnosno utvrđivanja redoslijeda poteza, krenula je i prije potpisivanja Sporazuma, pri čemu su obje strane iskazale iznimno velik interes za zajedničku suradnju na rješavanju problema utvrđivanja redoslijeda poteza (što je prije nastalo- potpis ili tekst?).

Već na samim počecima suradnje, vještaci za dokumente i rukopise ovog Centra ukazali su na problematiku ukriženih poteza pri čemu su stručnjaci s IRB-a prepoznali potencijal suradnje s Centrom te su isto i naveli u znanstvenom radu objavljenom 2019. god. u uglednom časopisu Analytical Chemistry dok su prve zajedničke rezultate prezentirali već na MultiForeSee COST (CA 16101) Konferenciji , održanoj u Dubrovniku 2018. godine, a kasnije i posterom na istoimenoj Konferenciji održanoj online 2021. godine.

Ispitivanje ukriženih poteza predstavlja izuzetno zahtjevno područje forenzične analize dokumenata zbog mnogobrojnih kombinacija ukriženih sustava, njihovih fizikalno-kemijskih svojstava tinte i/ili tonera koji čine sustav ukriženog poteza, interakcije s podlogom te osobito međusobna interakcija tinte i/ili tonera na mjestu njihova križanja. Sustav ukriženog poteza nastaje primjenom dva ili više instrumenta pri čemu dolazi do međusobnog križanja njihovih tragova na podlozi. Iako se ukriženi potezi mogu pojavljivati u velikom broju sustava, među najučestalije potpadaju sustavi s tintom sredstva za pisanje.

Glavni pokretač za suradnju s IRB-om je upravo činjenica kako do sada niti jedna razvijena metoda nije dala u potpunosti egzaktne rezultate te je cilj suradnje upravo pronalazak novih metoda u području analize ukriženih poteza.

U zajedničkom, nedavno objavljenom znanstvenom radu u uglednom svjetskom znanstvenom časopisu Forensic Science International (FSI)  prikazani su zajednički rezultati primjene optičkih nedestruktivnih metoda koje se koriste u forenzičnoj analizi ukriženih poteza te primjenom metode za analizu ukriženih poteza IRB-a pomoću sekundarne ionske masene spektrometrije s MeV ionima (MeV SIMS) i protonima inducirane emisije X-zračenja (PIXE), koje se baziraju na interakciji ionskih snopova, za rješavanje problema vezanih za redoslijed depozicije različitih tipova zapisa na ukriženim potezima.

Primjenom navedenih metoda ispitivali su se ukriženi sustavi šest različitih sustava križanja koji su uključivali različite kemijske olovke plavog i crnog crta, nalivpero plavog crta te pečatnu tintu plavog crta.

Iz dobivenih rezultata je razvidno kako su se nedestruktivne optičke metode koje se koriste u ovom Centru pokazale učinkovite kod analize redoslijeda poteza u sustavima tinte nalivpera i kemijske olovke te tinte nalivpera i pečatne tinte, zbog same specifičnosti tinte nalivpera, ali i zbog specifičnih znanja i iskustva vještaka, dok je MeV SIMS metoda pokazala uspješnost u slučajevima ukriženih poteza u sustavima tinti kemijskih olovaka iste boje crta, a što za sada predstavlja proboj u znanstvenim metodama za analizu ukriženih poteza, budući da do sada niti jedna metoda nije dala ovako pouzdane rezultate analize u sustavu dvije tinte kemijske olovke plavog crta.

Predmetno znanstveno istraživanje pobudilo je interes stručne i znanstvene javnosti te će rezultati zajedničkog znanstvenog istraživanja redoslijeda ukriženih poteza biti prezentirani i na predstojećoj Američkoj akademiji za forenzične znanosti (AAFS), koja će se održati u veljači 2022. god. u Seattlu, USA te na Europskoj akademiji za forenzične znanosti (EAFS) koja će se održati u lipnju 2022. god. u Stockholmu.

Ovakvo zanimanje stručne i znanstvene javnosti daje samo dodatni „vjetar u leđa“ djelatnicima ovog Centra te stručnjacima s IRB-a da i dalje zajedničkim snagama doprinesu  razvoju te implementaciji novih metoda u ispitivanju redoslijeda nastanka ukriženih poteza, pri čemu će se u daljnjim istraživanjima uvrstiti i Raman spektrometrija kao i drugi poznati sustavi križanja tinti sredstava za pisanje, tinti/tonera pisača te pečatnih tinti.
 
Predmetni rad dostupan je uz pretplatu na sljedećoj internetskoj poveznici:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379073821004564
 

Stranica