Kako je forenzika pomogla umjetnosti? Objava znanstvenog rada u Microchemical Journal

  • Slika \slike\2021\12\2.jpg
  • Slika

Ivana Bačić, glavni vještak za požare i eksplozije, u suradnji sa stručnjacima iz više nacionalnih i međunarodnih kulturnih i znanstvenih institucija (Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu,  Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Gironi (Španjolska), Sveučilište u Lisabonu (Portugal)), objavila je znanstveni rad u znanstvenom časopisu s temom iz područja analize boja suvremenih umjetničkih djela.

U radu je opisano multidisciplinarno istraživanje koje je primijenjeno na dva oslikana drvena reljefa koja je početkom 1970-ih izradio Vasko Lipovac, jedan od najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća. Cilj istraživanja bio je dobiti podatke o kemijskom sastavu pigmenata, veziva i punila u  bojama koje je Vasko Lipovac koristio na spomenutim reljefima, kako bi se temeljem rezultata odlučilo o odgovarajućem konzervatorskom postupku koji će osigurati dugoročno očuvanje umjetničkog djela ali i dobio uvid u do sada slabo istražen Lipovčev opus.

Za postizanje ovog cilja primijenjen je integrirani analitički pristup različitim tehnikama instrumentne analize, a svoj doprinos su ispred Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja ''Ivan Vučetić'' dale metode vibracijske spektroskopije (infracrvena  spektroskopija  s  Fourierovom  transformacijom  (FTIR) i µ-Ramanova spektroskopija) te pirolitička plinska kromatografija spregnuta sa spektrometrijom masa (Py-GC/MS).

Nije rijetkost da se znanja i vještine forenzičkih kemičara u analizi boja uspješno primjenjuju u umjetnosti, budući da ove grane dijele mnoge zajedničke izazove. Specifičan pristup, složeni uzorci, mala količina uzorka kao i primjena nedestruktivnih tehnika koje će omogućiti očuvanje materijalnog traga/uzorka čine forenziku itekako podobnom za analizu umjetničkih djela.       

S druge strane, ovakvi međunarodno vrednovani znanstveni radovi izvrsna su referenca za neke buduće izazove poput utvrđivanja autentičnosti, datiranja ili određivanja porijekla umjetničkog djela.  

Predmetni rad dostupan je uz pretplatu na sljedećoj internetskoj poveznici:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X21010456?via%3Dihub.
 

Stranica