Nenad Papić, diplomirani inženjer elektrotehnike, samostalni vještak za tehnička vještačenja, objavio je nekoliko članaka u stručnim časopisima iz područja tehničkih vještačenja

  • Slika slike/2019/Papic//požar vile mila na dubovcu-1.bmp
  • Slika Slika: preskok visokog napona sa dalekovoda 110 kV na kamion-pumpu prilikom rada na gradilištu

Nenad Papić, samostalni vještak za tehnička vještačenja, objavio je nekoliko članaka u stručnim časopisima iz područja tehničkih vještačenja i to sa temama iz vještačenja uzroka požara i nesreća uzrokovanih strujnim udarom.

U časopisu “Željeznice 21”, stručnom časopisu Hrvatskog društva željezničkih inženjera broj 2/2019 izašao je stručni prikaz naslova “Nesreće uzrokovane udarom električne struje-nesreće na željeznici” u kojemu je opisan rad vještaka za elektrotehniku prilikom vještačenja električnih instalacija u nekoliko primjera iz rada vještaka, te je izvršena analiza nesreća koje se događaju na željeznici, a posljedica su penjanja na vagone i približavanja ili dodira kontaktnog voda visokog napona.
Članak se nalazi na linku: https://www.hdzi.hr/images/casopis/2019_2.pdf .

Tema iz istog područja obrađena je u stručnom članku “Nesreće na gradilištu uzrokovane udarom električne struje”, koji je objavljen u časopisu “Građevinar”, časopisu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, broj 8/2019, a može se naći na linku: http://www.casopis-gradjevinar.hr/arhiva/issue/254 .

Drugo područje rada vještaka zastupljeno je člancima u časopisu “Sigurnost”, časopisu za sigurnost u životnoj i radnoj okolini. Tako je u broju 3/2019 izašao stručni članak naslova “Vještačenje uzroka požara stambenih objekata” u kojemu je na primjerima iz prakse prikazan rad vještaka Centra prilikom utvrđivanja uzroka požara u stambenim objektima. Rad je značajan po tome što je bio prikazan i na savjetovanju HRO CIGRE u 2017. godini, a otvorio je nove mogućnosti suradnje vještaka sa djelatnicima HEP-a i FER-a. Kompletan članak se nalazi na linku: https://hrcak.srce.hr/file/329127 .

Stranica