Objava znanstvenog rada u časopisu International Journal of Legal Medicine

  • Slika /slike/2021/2-Znanstveni/3.jpg
  • Slika
  • Slika

Kao rezultat istraživačko-razvojnih aktivnosti u području bioloških vještačenja, u siječnju ove godine objavljen je originalni znanstveni rad na temu evaluacije metode masivnog paralelnog sekvenciranja (MPS) za analizu mitohondrijskog genoma ljudi.

Glavni autori i nositelji ove opsežne studije su vještaci Službe bioloških i kontaktnih vještačenja Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, a u dijelu potvrde rezultata na neovisnom MPS instrumentu sudjelovali su kolege iz Laboratorija za naprednu genomiku, Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu. Trud naših vještaka rezultirao je ovladavanjem sofisticiranom tehnologijom i specifičnim protokolima naprednog sekvenciranja, evaluacijom spomenutih protokola te stjecanjem kompetencija za provedbu analize cijelog mitohondrijskog genoma. Osim u forenzičnim istraživanjima i vještačenjima, stečeno znanje je široko primjenjivo u područjima čiji je predmet interesa genom živih organizama.

Rad je prošao međunarodnu recenziju te je objavljen u časopisu International Journal of Legal Medicine –  trenutno najviše rangiranom časopisu u kategoriji Legal Medicine koji objavljuje rezultate istraživanja u području forenzične genetike (prema relevantnom izdavaču Clarivate u Web of Science Journal Citation Reports). U duhu širenja znanstvenih spoznaja i poticanja znanstvenih istraživanja, rad je dostupan za pregled i čitanje na sljedećoj internetskoj poveznici: https://rdcu.be/cesVf.

Stranica