Online seminar „Vještačenje uzroka požara u stambenim objektima“

Slika /slike/2022/9/9.jpg

Dana 15.09.2022. godine vještak Nenad Papić, dipl. ing. el., samostalni vještak za tehnička vještačenja, održao je online seminar „Vještačenje uzroka požara u stambenim objektima“ u organizaciji HRO CIGRE (Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave). Seminar je pripremljen uz pomoć prof. Viktora Milardića sa FER-a i vještakinje Silve Kajić.
 

FOTO: Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić"

Poticaj za ovaj stručni seminar proizašao je iz rada vještaka na savjetovanju HRO CIGRE iz 2017. godine, koji je otvorio nove mogućnosti suradnje vještaka sa kolegama iz HEP-a i FER-a.

Sudjelovanje na seminaru omogućeno je online, putem platforme MS Teams. Pristup seminaru je bio slobodan, bez kotizacije, a predviđen je za inženjere s posebnim ovlaštenjima, odnosno za članove HRO CIGRE.

Seminar prikazuje vještačenja uzroka požara individualnih stambenih objekta, kuća i vikendica. Najčešći uzroci požara u stambenim objektima, prema iskustvu iz rada vještaka, su kvar na kućnom priključku električne energije ili kvar na električnoj instalaciji u objektu. Kako prilikom požara nastaje znatna materijalna šteta, utvrđivanje uzroka požara je važno iz razloga što su česte parnice za naknadu štete uzrokovane požarom između vlasnika, koji je oštećena stranka u požaru i osiguravatelja, te distributera struje. Na seminaru su prikazani neki realni slučajevi požara iz rada vještaka, a preko primjera su objašnjeni neki tragovi koji nastaju zbog kvara na kućnom priključku.

Kako je prema našem mišljenju prikazana tema bitna i zanimljiva za djelatnike MUP-a koji se bave utvrđivanjem uzroka požara, iz Centra je proslijeđen poziv i poveznica za sudjelovanje na seminaru policijskim službenicima ekipa za očevid i inspektorima zaštite od požara.

Seminar se pokazao uspješnim uz sudjelovanje oko 110 sudionika od kojih su neki svojim pitanjima aktivno uzeli učešća u radu.
 
 

Stranica