Sudjelovanje načelnice Ledić i voditeljice Makar na istraživačkoj radionici „Korištenje molekularno-genetske analize u kaznenom postupku – nacionalni pravni okvir i europski standardi“

Slika /slike/biologija2.jpg

U okviru projektaCroINOP „Projekt nedužnosti U Hrvatskoj„Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je dana 21.01.2021. g. istraživačku radionicu na temu „Korištenje molekularno-genetske analize u kaznenom postupku – nacionalni pravni okvir i europski standardi“.

„Korištenje rezultata molekularno-genetske analize osobito je važno za učinkoviti kazneni progon kaznenih djela, ali i za promicanje koncepta projekata nedužnosti u Europi kroz eventualne obnove kaznenog postupka. Također, prikupljanje, korištenje i zadržavanje DNK profila otvara i niz pitanja u vezi pravičnog vaganja između javnog interesa progona kaznenih djela i prevencije kriminaliteta s jedne, i privatnog interesa nositelja tih podataka s druge strane. O tome je u više navrata odlučivao i Europski sud za ljudska prava, a posebno su važne u tom smislu dvije recentne presude u predmetima Gaughran protiv Ujedinjenog Kraljevstva i Trajkovski i Chipovski protiv Sjeverne Makedonije“.

Moderatori predmetne istraživačke radionice bili su doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička te Andrej Božinovski, mag.iur., a uvodna predavanja održali su prof.dr.sc. Davor Derenčinović, ujedno i inicijator i voditelj projekta, prof.dr.sc. Dragan Primorac, predsjednik Odbora za međunarodne odnose Američke akademije za forenzičke znanosti, prof.dr.sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava, Andrea Ledić, načelnica Centra „Ivan Vučetić“, stalni sudski vještak i pridružena članica Američke akademije za forenzičke znanosti te Adela Makar, voditeljica Službe za biološka i kontaktna vještačenja Centra „Ivan Vučetić“ i stalni sudski vještak. Sudionici su uz gore navedene predavače bili eminentni suci i državni odvjetnici iz susjednih zemalja.

Nakon uvodnih predavanja održana je rasprava na kojoj su aktivno sudjelovali i predavači i sudionici. Zaključujemo da je održana istraživačka radionica bila izrazito korisna te da će se iskustva stečena na istoj moći koristiti u svakodnevnom radu.
 
 

Stranica