Forenzična balistika i mehanoskopija

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Upotreba vatrenog oružja najčešće se povezuje s teškim oblicima kaznenih djela kao što su ratni zločini, ubojstva, razbojništva i drugo. Ispitivanja tragova nastalih prilikom upotrebe vatrenog oružja, bilo da se radi o zaostalim tragovima pucanja ili tragovima mehanizma oružja na čahurama i zrnima ispaljenog streljiva dovode do rasvjetljavanja najtežih kaznenih djela.

U slučaju vještačenja tragova vatrenog oružja zaostalih na ispaljenim čahurama i zrnima streljiva, tradicionalna teorija identifikacije zasniva se upravo na nastanku mehaničkih tragova alata. Sa stanovišta sudske vrijednosti dokaza i kriminalističkog istraživanja, rezultati tih vještačenja decidiran su dokaz u povezivanju sredstva izvršenja (oružja ili alata) s počinjenjem kaznenoga djela.

Kao suvremena znanstvena disciplina, temelji teorije identifikacije tragova alata i vatrenog oružja iz područja balističkih i mehanoskopskih vještačenja u svijetu započinju početkom dvadesetoga stoljeća pojavom prvih mikrofotografija, a u kasnijim dvadesetim godinama dvadesetoga stoljeća i pojavom prvog komparativnog mikroskopa.

Veliku ulogu u prihvaćanju znanstvenoga doprinosa s područja tragova alata i vatrenog oružja u povijesti imalo je američko udruženje stručnjaka na ovom području AFTE (Association of Firearm and Toolmark Examiners); njihovi su zaključci s definicijom pojmova i teorijom identifikacije tragova prihvaćeni u svijetu pa i u nas.

Pristupom Centra 1998. godine u punopravno članstvo Europske mreže forenzično znanstvenih instituta (ENFSI), vještaci za traseološka balistička i mehanoskopska vještačenja postaju punopravni i aktivni članovi radne grupe za vatreno oružje i tragove pucanja (EWG Firearms/GSR),te potplata obuće i tragova alata (EWG Marks).

Današnji balistički laboratorij opremljen je najsuvremenijim sustavima, instrumentima i opremom, kao što su balistički identifikacijski sustavi digitalnih baza ispaljenih čahura i zrna streljiva IBIS, POISC i Condor Int., suvremeni komparativni mikroskopi „Leica FSC“, skenirajući elektronski mikroskop visoke rezolucije s FEG izvorom elektrona, Eagle III µ-XRF sustav za elementnu kemijsku analizu, uređaj za lasersko graviranje, balistički bunar i sanduk, a koji se koriste pri provođenu najzahtjevnijih balističkih vještačenja.

U Centru se nalazi i Radna zbirka oružja s ukupno 1451 uzorkom različitog oružja koji se koriste za edukaciju djelatnika, za identifikaciju oružja i za probna ispaljivanja streljiva.

U području balističkih vještačenja provode se sljedeća ispitivanja:
 • ispitivanje oružja
 • ispitivanje streljiva
 • komparativno ispitivanje čahura/patrona i zrna ispaljenog streljiva (s ciljem utvrđivanja oružja iz kojeg je ispaljen sporni materijal, provjere kroz zbirku neriješenih predmeta, te utvrđivanja vrste oružja iz kojeg je ispaljen sporni materijal)
 • Ispitivanje tragova pucanja (u cilju utvrđivanja ulaza/izlaza zrna streljiva, kuta pucanja, te SEM/EDX analiza GSR čestica)
 • procjena udaljenosti pucanja
 • utvrđivanje dinamike događaja prilikom kojeg je korišteno vatreno oružje


Laboratorij za mehanoskopska vještačenja također je opremljen najsuvremenijim instrumentima i opremom, kao što su scanner za obradu tragova potplata (GLSCAN), digitalni video mikroskop (Ash, Inspex HD 1080p VESA), te posebno koristan sustav za identifikaciju tragova potplata i automobilskih pneumatika (SICAR 6), kojim možemo pohranjivati sporne tragove (zbirka spornih tragova), komparirati ih, kako međusobno tako i s probnim tragovima izuzete obuće odnosno pneumatika, kao i identificirati obuću odnosno pneumatik od koje sporni trag potječe (u bazi sustava koja se kontinuirano nadopunjava nalazi se cca 22000 probnih tragova potplata obuće skoro svih svjetskih proizvođača i cca 7800 probnih tragova različitih automobilskih pneumatika).

U području mehanoskopskih vještačenja provode se sliedeća ispitivanja:
 • ispitivanje tragova alata
 • ispitivanje tragova potplata
 • mehanička uklapanja fragmenata
 • restitucija oznaka na metalu (utvrđivanje serijskih brojeva i oznaka)
 • ispitivanje tragova lomova stakla
 • ispitivanja predmeta od plemenitih kovina


Tijekom Domovinskog rata djelatnici Centra pridonijeli su razrješavanju najtežih kaznenih djela (ubojstva, ratni zločini i dr.), i to vrlo često provođenjem očevida na terenu na samoj bojišnici. Osim klasičnih balističkih vještačenja često su bili angažirani i u rješavanju djela vezanih za uporabu minsko-eksplozivnih sredstava, neprijateljskog raketiranja civilnih ciljeva (raketiranje Banskih dvora i dr.), obaranja helikoptera promatračke misije Europske zajednice u blizini Novog Marofa od jugoslavenske vojske i drugih najtežih ratnih zločina na području Republike Hrvatske.

Akreditirane metode:
 • Komparativno ispitivanje zrna streljiva
 • Komparativno ispitivanje čahura/patrona streljiva
 • SEM/EDX Analiza tragova pucanja
 • Walker-ov test
 • Ditiooksamid (DTO) test
 • Natrij rodizonat test (BTT)
 • Utvrđivanje prisutnosti tragova metala na rubovima mehaničkog oštećenja nastalog prolazom zrna streljiva pomoćo μXRFmetode