Prometna vještačenja

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Od samog osnutka, u Centru su izvođeni razni oblici prometnih i prometno-tehničkih vještačenja. Tako su vještačeni tragovi stakla i plastike te drugi dijelovi vozila pronađeni na mjestu događaja prometne nesreće radi mehanoskopskog uklapanja fragmenata da bi se utvrdile marke i modeli vozila kojima su isti pripadali, uglavnom u slučajevima bijega vozila s mjesta događaja. Ubrzo nakon toga u Centru je usvojena i metoda mikroskopskoga pregleda te vještačenja žarulja sa žarnom niti za utvrđivanje je li pojedino svjetlo na vozilu bilo uključeno ili nije bilo uključeno u trenutku prometne nesreće, a metodom vještačenja pneumatika vozila utvrđivalo se je li lom pneumatika uzrok prometne nesreće ili je nastao kao posljedica prometne nesreće.

Stalni porast broja prometnih nesreća zahtijevao je i razvoj novih metoda i postupaka vještačenja. Stoga, 70-ih godina u Centru započinje se s istraživanjem i analizom kočionih i upravljačkih mehanizama vozila radi utvrđivanja je li kvar na nekom od elemenata aktivne sigurnosti vozila uzrokom nastanka prometne nesreće.

Ubrzo nakon toga, u Centru se obavljaju i vještačenja analize dinamike prometnih nesreća s prostorno-vremenskom analizom. Vještaci za prometno-tehnička vještačenja također su sudjelovali u obavljanju očevida težih prometnih nesreća te daju svoj doprinos u edukaciji policijskih službenika.

Tijekom proteklih godina porastom broja vozila te raširenom cestovnom mrežom kao i sve većom svakodnevnom poslovnom i turističkom migracijom stanovništva, opseg poslova iz područja prometnih vještačenja višestruko je porastao.

Danas se u području prometnih vještačenja u Centru provode sljedeća ispitivanja i analize:
 
 1. Vještačenje dinamike prometne nesreće s prostorno-vremenskom analizom;
 2. Vještačenje žarulja sa žarnom niti;
 3. Vještačenje kotača vozila;
 4. Utvrđivanje tehničke ispravnosti elemenata aktivne sigurnosti vozila;
 5. Uklapanje fragmenata/dijelova vozila te identifikacija vozila.
 6. Analiza tahografskih listića.


PC-Crash

Znatan napredak pri prostorno-vremenskoj analizi prometnih nesreća postignut je uvođenjem računalnoga programa za simulaciju realnih sudarnih procesa, PC-Crash, koji se u Centru koristi od 2002. godine. Program pomaže pri simuliranju kretanja i sudara vozila te biomehaničkih objekata. On je također vrlo koristan alat za analizu događaja s pomoću dijagrama vrijeme-udaljenost, u kojem je moguće u trenutku prije, za vrijeme i nakon prometne nesreće pratiti kretanje vozila u prostoru prema njihovoj međusobnoj udaljenosti i brzinama u ovisnosti o proteku vremena.

Tragovi na žaruljama sa žarnom niti – optički i digitalni mikroskopski snimak

Osim klasičnih metoda, pregleda žarne niti optičkim mikroskopom, u području vještačenja žarulja sa žarnom niti razvijena je potpuno nova metoda vještačenja koja se temelji na SEM/EDX analizi tragova stakla na žarnoj niti žarulje u slučaju razbijanja staklenoga balona u prometnoj nesreći. Primjena metode omogućila je nedvojbeno utvrđivanje zataljenih / nataljenih tragova čestica stakla na žarnoj niti u slučajevima što nije bilo moguće klasičnom metodom pregleda s pomoću optičkog mikroskopa, čak i u slučaju kada su čestice uslijed manipulacije otpale sa mjesta nataljenja, tj. ovom metodom omogućeno je nedvojbeno utvrđivanje je li žarna nit žarulje bila užarena u trenutku prometne nesreće.

Mjerač koeficijenta trenja

Kao i u drugim područjima vještačenja, i u području prometnih vještačenja kontinuirano se prati razvoj tehnologije te se nabavlja oprema koja podiže kvalitetu vještačenja te omogućava izračun što točnijih parametara prometne nesreće, kao što su brzina vozila, prijeđeni put, vrijeme i dr.

Jedan od važnijih uređaja nabavljenih u posljednje vrijeme je uređaj za mjerenje koeficijenta trenja na prometnicama. U stručnoj literaturi postoje tabele koje daju okvirne vrijednosti koeficijenta prianjanja, ovisno o stanju podloge te vrsti i stanju pneumatika, no jedino neposrednim mjerenjem na mjestu događaja moguće je utvrditi točan koeficijent trenja te samim time i izračunati preciznu brzinu vozila prije kočenja. Mjerenje je moguće izvršiti na određenom putu sa odabirom segmenata mjerenje (0,5 m→), a izmjerene vrijednosti se sa uređaja automatski učitavaju na prijenosno računalo, da bi se zatim podatci mogli obrađivati dijagramski i tabelarno. U konačnici, dobivene vrijednosti koriste se u proračunu brzine korištenjem formula ili unosom u PC-Crash, kompjuterski program za simulaciju realnih sudarnih procesa.

Izračun parametara prometnih nesreća

Isto tako u Centru je nabavljen i uređaj za mjerenje neravnina na kolniku, koji se koristi za analizu stanja prometnice, kako bi se utvrdila eventualna uzročno posljedična veza podloge sa prometnom nesrećom. Uređaj se ugrađuje na vozila te se sva mjerenja vrše u vožnji, dok se podatci prikupljaju pomoću GPS signala te se memoriraju u kontroleru uređaja. Svi izmjereni podatci, a to su kvaliteta kolnika koja se mjeri prema zadanom standardu, kritične točke kao i parametri ceste zatim se obrađuju u računalu, te je dobivene podatke moguće koristiti za analizu prometne nesreće.

Mjerač neravnina

Pomoću GPS signala, tijekom vožnje radi se mapiranje rute, koju je moguće povećati u bilo kojem segmentu. Na taj način moguće je ne samo ocijeniti eventualni utjecaj kolnika na nastanak prometne nesreće, već je moguće i izmjeriti dionice ceste, položaj objekata uz cestu, radijus zavoja u kojemu je došlo do prometne nesreće i sl., što su podatci od presudnog značaja za kvalitetno vještačenje dinamike prometne nesreće.

Mjerenje kvalitete kolnika i mapiranje Vještaci za prometno-tehnička vještačenja Centra članovi su međunarodnih udruga, i to radne grupe za prometna vještačenja ENFSI-a (RAAEWG) te Europäsische Vereinigung für Unfallforshung und Unfallanalyse (EVU), u čijem radu aktivno sudjeluju.

PROMETNA VJEŠTAČENJA
 
 • Rekonstrukcija prometne nesreće, utvrđivanje dinamike prometne nesreće, brzine vozila prije, u trenutku i nakon prometne nesreće, određivanje sudarnog položaja te prostorno-vremenska analiza prometne nesreće.
 • Simulacija prometne nesreće do zaustavnih položaja vozila; postupak simulacije ponavlja se toliko dugo dok vozila ne zauzmu stvarne zaustavne položaje naznačene u očevidnoj dokumentaciji.
 • Simulacija pred sudarnog kretanja vozila kako bi se utvrdili pred sudarni parametri kao što su npr. smjer kretanja vozila prije sudara, mogućnost reakcije vozača sudarnih vozila, mogućnost izbjegavanja prometne nesreće i dr. Programom PC-Crash moguće je načiniti kompletnu prostorno-vremensku analizu događaja.
 • Utvrđivanje tehničke ispravnosti ili funkcionalnosti sklopova aktivne sigurnosti vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreće, a u slučajevima kada postoji izražena sumnja da je uzrok prometne nesreće neispravnost nekog od navedenih sklopova vozila.
 • Metode ispitivanja žarulja sa žarnom niti u cilju utvrđivanja je li žarna nit sporne žarulje u trenutku prometne nesreće bila u užarenom ili u hladnom stanju, tj. je li sporno svjetlo bilo uključeno ili ne.
 • Ispitivanje tragova na pneumaticima vozila provodi se nakon prometne nesreće u kojoj postoji izražena sumnja da je ista nastala kao posljedica dekompresije pneumatika nekog od kotača jednog od sudarenih vozila. Ispitivanjem se utvrđuje je li dekompresija pneumatika spornog kotača uzrok ili posljedica prometne nesreće.


Prometna vještačenja
 
 • Uređaj za mjerenje neravnina na kolniku, ARRB Group Ltd, Australija,Roughmeter III, (2014) – mjerenje kvalitete kolnika s određivanjem kritičnog dijela, GPS mapiranje rute mjerenja.
 • Uređaj za mjerenje koeficijenta trenja ASFT, Švicarska, T2GO (2014) –neposredno mjerenje koeficijenta trenja na kolniku.
 • PC Crash (2015) ver. 10.1 – kompjuterski program za simulaciju realnih sudarnih procesa.
 • Uređaj za punjenje baterija vozila, Cemont, Francuska, Velox 650 CD.2 (2001)– Punjenje baterije vozila


Aktreditirane metode:
 • Ispitivanje tragova na žaruljama sa žarnom niti