Tehnička vještačenja

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Od samoga početka, u Centru se provode raznovrsna tehnička vještačenja ranijeg naziva strojarsko-tehnološka vještačenja, a danas su to strojarska i elektrotehnička vještačenja.

U tehnička vještačenja pripadaju vještačenja uzroka požara, eksplozija i tehnoloških havarija, koja su po svojoj koncepciji kombinirana (multidisciplinarna) vještačenja. Navedena vještačenja se rade na terenu (na mjestu događaja požara i eksplozije), a izuzeti materijal se vještači u Centru. Vještaci za tehnička vještačenja Centra (strojarska i elektrotehnička) sudjeluju u očevidima i vještačenjima najvećih požara, eksplozija i tehnoloških havarija.

Pored navedenih vještačenja vještaci za tehnička vještačenja samostalno vrše vještačenja iz područja strojarskih i elektrotehničkih vještačenja.

Strojarska vještačenja

Stalni razvoj plinske infrastrukture u Hrvatskoj rezultirao je povećanim brojem plinskih potrošača u kućanstvima. Zbog povećane prisutnosti plinskih uređaja u kućanstvima, a time i učestalije pojave eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom javlja se potreba za strojarskim vještačenjima.

Predmet strojarskih vještačenja su eksplozije plina, trovanja ugljičnim monoksidom i strojarsko-tehnološke havarije u industrijskim postrojenjima.

U plinskim eksplozijama, strojarsko se vještačenje provodi radi utvrđivanja je li eksplozija nastala zbog propusnosti plinske instalacije ili je plin namjerno pušten u objekt. Pri trovanju osoba ugljičnim monoksidom strojarsko se vještačenje provodi radi utvrđivanja nastanka trovanja osoba, radi utvrđivanja zbog čega je došlo do povrata dimnih plinova, odnosno je li do istoga došlo uslijed neispravnoga plinskoga trošila, dimnjaka ili pogrešno izvedene ventilacije prostora.

Znatan napredak u vještačenju propusnosti plinskih instalacija i utvrđivanju uzroka trovanja ugljičnim monoksidom postignut je nabavkom uređaja marke „Dräger“ koji služe za detektiranje prisutnosti plina u tlu, prisutnosti plina u objektu te za detektiranje prisutnosti ugljičnog monoksida u prostoru gdje je nastalo trovanje ugljičnim monoksidom.

Radi unapređenja rada i bolje edukacije vještaci su izradili niz uputa za rad, a također sudjeluju u edukaciju na tečajevima za policijske službenike na Policijskoj akademiji.

Pored navedenog vještaci kroz članstvo i rad u stručnim udrugama (Hrvatska udruga za plin i druge), sudjelujući u radu stručnih skupova (PLINARSKI FORUM i drugi) svojim predavanjima doprinose razvoju svoje struke.

Danas se u području strojarskih vještačenja u Centru provode sljedeća ispitivanja:
 • vještačenje uzroka požara i plinskih eksplozija
 • ispitivanje plinskih instalacija i utvrđivanje uzroka trovanja ugljičnim monoksidom
 • ispitivanja plinomjera
Elektrotehnička vještačenja

Znatan napredak društva započinje pronalaskom i upotrebom električne energije. Danas ne postoji tehnologija, koja se koristi u svakodnevnom životu, a koja ne koristi električnu energiju kao izvor napajanja. Stoga nije čudno da u velikom dijelu nesreća, havarija i kaznenih djela postoji potreba za vještačenjem dijelova električnih instalacija, uređaja i sklopova koje dovodimo u vezu s područjem elektrotehničkih vještačenja.

Jedan dio predmeta vještačenja iz ovoga područja upućuje se u Centar gdje vještaci provode pregled i ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti različitih električnih uređaja i naprava te dijelova električnih instalacija korištenjem ispitne opreme i instrumenata.

Uz vještačenja električnih uređaja, instalacija i naprava, gdje vještaci za elektrotehnička vještačenja samostalno provode ispitivanja, česta su i važna njihova sudjelovanja u multidisciplinarnim vještačenjima gdje isti sudjeluju kao članovi tima, kao što su vještačenja uzroka požara u objektima, vozilima i plovilima, te vještačenja uzroka požara prilikom željezničkih i zrakoplovnih nesreća, vještačenja uzroka eksplozija i tehnoloških havarija, vještačenja eksplozivnih naprava i vještačenja nesreća uzrokovanih strujnim udarom.

Radi unapređenja rada i bolje edukacije vještaci su izradili niz uputa za rad, a također sudjeluju u edukaciju na tečajevima za policijske službenike na Policijskoj akademiji (tečaj za kriminalističke tehničare, CEPOL tečaj i drugi), te surađuju u radu ENFSI grupe za istraživanje uzroka požara i eksplozija.

Pored navedenog vještaci kroz članstvo i rad u stručnim udrugama (EDZ - Elektrotehničko društvo Zagreb i druge), sudjelujući u radu stručnih i znanstvenih skupova (ASFE - Aplication of Structural Fire Engineering, UČINKOVITA RASVJETA, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA i drugi) svojim radovima i predavanjima doprinose razvoju svoje struke.

Danas se u području elektrotehničkih vještačenja u Centru provode sljedeća ispitivanja:
 • vještačenje uzroka požara, eksplozija i tehnoloških havarija:
 • vještačenje požara u objektima (stambeni, industrijski, ugostiteljski, trgovački centri
 • vještačenje požara na vozilima
 • vještačenje požara na plovilima
 • vještačenje požara na željeznici
 • vještačenje požara na zrakoplovima
 • ispitivanje električnih uređaja (brojila električne energije)
 • vještačenje uzroka strujnog udara
 • vještačenje uzroka eksplozija improviziranih eksplozivnih naprava (IEN).


Forenzične metode
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije i uređaja u objektima i utvrđivanje mjesta nastanka i uzroka požara
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije i uređaja u vozilu i utvrđivanje mjesta nastanka i uzroka požara
 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija i uređaja u plovilu i utvrđivanje mjesta nastanka i uzroka požara
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije i uređaja u beznaponskom stanju i utvrđivanje uzroka strujnog udara
 • Pregled i ispitivanje električnih uređaja radi utvrđivanja ispravnosti obzirom na mogućnost strujnog udara
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije i brojila električne energije radi utvrđivanja krađe struje
 • Ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti električnih uređaja
 • Identifikacija vrste eksplozivne naprave i utvrđivanje načina aktiviranja eksplozivne naprave
 • Ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti plinske instalacije, plinskih uređaja i postrojenja
 • Ispitivanje koncentracije CO i utvrđivanje uzroka trovanja ugljičnim monoksidom
 • Pregled i ispitivanje plinomjera radi utvrđivanja krađe plina
 • Ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti ronilačke opreme, te očitavanje i analiza sadržaja memorije ronilačkih računala
 • Vještačenje nesreća na radu
 • Vještačenje uzroka plinskih eksplozija i tehnoloških havarija


Oprema za tehnička vještačenja
 • Razvodni ormar sa trofaznim napajanjem za elektrotehnička ispitivanja
 • Univerzalni mjerniinstrument “DIGITAL MULTIMETER YF-3220” za mjerenje napona, struje, otpora, neprekinutosti vodiča i dr.
 • Video endoskop, Hazet, Njemačka, 4812-10/45 (2015) - Pregled nedostupnih površina
 • Detektor plinova, Dräger, Njemačka, Miniwarn (2007) - Utvrđivanje koncentracije plinova CO i CH4
 • Detektor plinova, Dräger, Njemačka, Multiwarn II (2000) - Utvrđivanje koncentracije plinova NH3, SO2 i H2S
 • Detektor plinova, Dräger, Njemačka, Multiwarn II (1999) - Utvrđivanje koncentracije plina CO2
 • Analizator plinova, Dräger, Njemačka, MSI 150 PRO2 i (2007) - Utvrđivanje koncentracije plinova CO i CO2


Akreditirane metode:
 • Ispitivanje tragova alata
 • Ispitivanje tragova potplata