Sudjelovanje Centra na MUZZA III. tjednu znanosti od 12.-14.04.2024.godine

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ sudjelovao je po prvi put na MUZZA III. tjednu znanosti, koji je organiziran u suradnji Udruge MUZZA i Sveučilišta u Zagrebu.
15.04.2024.