Sudjelovanje načelnice Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ na 28. godišnjem sastanku direktora Europske mreže forenzično-znanstvenih instituta – ENFSI

Čelnici europskih forenzičnih centara razmijenili su iskustva o određenim aktualnim oblicima vještačenja, a jedna od tema bila je digitalizacija i korištenje umjetne inteligencije (AI) u istraživanjima i vještačenjima.
01.06.2023.