Samostalni vještak za biološka vještačnja Igor Obleščuk izabran za co-chair podgrupe „DNA-database & Legislation“ ENFSI DNA Working Group

Djelatnici Službe bioloških i kontaktnih vještačenja sudjelovali su na sastancima CODIS European Users 16th i ENFSI DNA 48th Working Group, koji su održani od 27. do 30. rujna 2022. u Lisabonu, Portugal.
30.09.2022.